TÜM DUYURULAR
[ 24.09.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/183 - "SGK, Tebligatlarını Elektronik Ortamda Yapacak" 24.09.2021/183 sayılı mevzuat sirküleri
[ 14.09.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/180,181,182
[ 27.08.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/169,170,171
[ 12.08.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/160 - "Yangından Etkilenen Bölgelerdeki Sigortalıların ve İşverenlerin SGK'ya Olan Prim Borçları ile Belge Verme Süreleri Ertelendi" 10.08.2021/160 sayılı mevzuat sirküleri
[ 10.08.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/160 - "Yangından Etkilenen Bölgelerdeki Sigortalıların ve İşverenlerin SGK'ya Olan Prim Borçları ile Belge Verme Süreleri Ertelendi" 10.08.2021/160 sayılı mevzuat sirküleri
[ 4.08.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/159 - "Düzce, Artvin ve Rize İllerinde Selden Etkilenen Bölgelerdeki Sigortalıların ve İşverenlerin SGK'ya Olan Prim Borçları ile Belge Verme Süreleri Ertelendi" 04.08.2021/159 sayılı mevzuat sirküleri
[ 2.08.2021 ] "7326 SAYILI KANUN UYGULAMALARI" e-Eğitim No: 25, 5 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 14.00'de TÜRMOB Youtube kanalı üzerinden online olarak düzenlenecektir.
[ 30.07.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/153 - "26 Temmuz 2021 Tarihinde Verilmesi Gereken APHB ve İşyeri Bildirgesinin Son Verilme Süresi 2 Ağustos 2021 Tarihine Uzatıldı" 30.07.2021/153 sayılı mevzuat sirküleri
[ 27.07.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/152-"5 Puanlık Prim Teşvikinde 2021/Eylül Ayından İtibaren İşyeri Bazlı Değil, İşveren Bazlı Borç Sorgusu Yapılacaktır" 27.07.2021/152 sayılı mevzuat sirküleri
[ 19.07.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/151-"2021 Yılında Sigortalı Başına 75 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir" 19.07.2021/151 sayılı mevzuat sirküleri
[ 17.07.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/150-"Taşınmaz ve İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerleme Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi" 16.07.2021/150 sayılı mevzuat sirküleri
[ 16.07.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/149-"Bazı Tütün Ürünlerinin ÖTV Oranları Düşürüldü" 16.07.2021/149 sayılı mevzuat sirküleri
[ 13.07.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/145 - "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu"nun 31 Ağustos 2021 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor" 13.07.2021/145 sayılı mevzuat sirküleri
[ 12.07.2021 ] TÜRMOB International Dergisi 75. Sayısı…
[ 8.07.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/143,144-"Kronik Rahatsızlığı Olan Gerçek Kişi İşverenlerin/Sigortalıların Ertelenen Sigorta Primlerinin Son Ödeme Tarihi 26.07.2021 Olarak Belirlenmiştir" 08.07.2021/143 sayılı "Süresi Dışında Verilen APHB/MUHSGK’da SGK Kısmıyla İlgili Açıklama Bölümü Eklendi" 08.07.2021/144 sayılı mevzuat sirküleri
[ 7.07.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/141,142-"1 Temmuz 2021 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı" 08.07.2021/141 sayılı "1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları" 08.07.2021/142 sayılı mevzuat sirküleri
[ 6.07.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/140-"İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Prim Desteklerinin Geri Alınmasına Neden Olan İşten Çıkış Kodları Açıklandı" 06.07.2021/140 sayılı mevzuat sirküleri
[ 3.07.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/138-"01.07.2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK'ya Yapılan Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler" 03.07.2021/138 sayılı mevzuat sirküleri
[ 2.07.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/137-"65 Yaş ve Üstünde Olanlar veya Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar ile Beyannameleri Bu Kişiler Tarafından Verilenler Beyannamelerini Mali Tatilden Sonra Verebilirler" 02.07.2021/137 sayılı mevzuat sirküleri
[ 1.07.2021 ] Mali Mevzuat Yorum/Uygulama Sirküleri – Sirküler No: 9
[ 1.07.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/135,136-"Varlık Barışından Yararlanma Süresi Altı Ay Uzatıldı" 01.07.2021/135 sayılı "Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmiyor" 01.07.2021/136 sayılı mevzuat sirküleri
[ 30.06.2021 ] Türkiye'de Korona Salgını Sonrası Sektörlerdeki Gelişmeler (2020-2021) – e-Kitap
[ 28.06.2021 ] TÜRMOB Bizden Haberler Dergisi 17. Özel Sayısı…
[ 28.06.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/132,133 .....
[ 27.06.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/130,131 ........
[ 23.06.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/126,127,128,129 -....
[ 21.06.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/125 - "İşveren tarafından yapılan meslek adı ve kodu değişikliklerinde idari para cezası uygulanmayacaktır" 21.06.2021/125 sayılı mevzuat sirküleri
[ 21.06.2021 ] TÜRMOB Bizden Haberler Dergisi 16. Özel Sayısı…
[ 15.06.2021 ] TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 24 " e-Uygulamalarda Güncel ve Özellikli Konular"
[ 15.06.2021 ] e-ETKİNLİK – 9 (Webinar) (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
[ 14.06.2021 ] TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/124 - "Haczedilen Malların Satış Usul ve Yöntemlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı" 14.06.2021/124 sayılı mevzuat sirküleri
[ 9.06.2021 ] TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri 2021/122 - "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun" 09.06.2021/122 sayılı mevzuat sirküleri
[ 4.06.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/120 - "APHB ve MUHSGK’DA uzaktan yapılan çalışmanın bildirimi için ayrı alan oluşturuldu" 04.06.2021/120 sayılı mevzuat sirküleri
[ 4.06.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/121 - "Sosyal yardım alan hanede bulunan kişinin çalıştırılması halinde verilecek prim desteğinin usul ve esasları açıklandı" 04.06.2021/121 sayılı mevzuat sirküleri
[ 3.06.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/119 - "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı" 03.06.2021/119 sayılı mevzuat sirküleri
[ 1.06.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/115 - "Mevduat faizi ve katılma hesabı kar payı gelirleri üzerinden yapılan tevkifat oranları indirimlerinin süresi 31 temmuz 2021'e kadar uzatıldı" 01.06.2021/115 sayılı mevzuat sirkülerin
[ 31.05.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/112,113,114
[ 30.05.2021 ] TÜRMOB International Dergisi 74. Sayısı…
[ 29.05.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/111 -
[ 29.05.2021 ] Mali Mevzuat Yorum/Uygulama Sirküleri – Sirküler No: 8
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17