TÜM DUYURULAR
[ 4.8.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/159,160,161-"Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları 31.12.2020 Tarihine Kadar İndirildi” 04.08.2020/159 sayılı “Gayrimenkul Kiralamalarında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılması Gereken Tevkifat Oranları %20’den %10’a İndirildi” 04.08.2020/160 sayılı “İzaha Davet Uygulamasının Usul ve Esasları Yeniden Belirlendi” 04.08.2020/161 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 30.7.2020 ] DBS Sorunu Hakkında Mesleki Kamuoyuna Duyuru…
[ 28.7.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/156 - "7252 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı” 28.07.2020 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 24.7.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/153,154 - "2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi İkinci Taksitinin 31 Temmuz 2020 Tarihine Kadar Ödenmesi Gerekiyor” 24.07.2020/153 sayılı ve "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı” 24.07.2020/154 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 23.7.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/152 - “SGK Yurt Dışı Borçlanma İşlemlerindeki Tereddütlü Hususlarla İlgili Açıklama Yaptı” 23.07.2020/152 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 22.7.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/151 - "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere TÜBİTAK Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu Düzenleme Yetkisi Verildi” 23.07.2020/151 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 16.7.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/150 - "SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Konusunda Açıklama Yaptı” 16.07.2020/150 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 14.7.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/149 - "2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı” 14.07.2020/149 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 13.7.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/148 - "Aynı Ay İçinde Hem Kısa Çalışma Ödeneği Hem de Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir” 13.07.2020/148 sayılı Mevzuat Sirkülerin
[ 8.7.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/145,146 - "1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı” 08.07.2020/145 sayılı (Vergi) "SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı” 08.07.2020/146 sayılı (Sosyal Güvenlik) Mevzuat Sirküleri
[ 7.7.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/144 - 1 Temmuz 2020-31 Aralık 2020 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları” 07.07.2020/144 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 6.7.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/141 - "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı” 06.07.2020/141 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 6.7.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/142,143-"Temmuz-Aralık 2020 Döneminde Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi Tutarları” 06.07.2020/142 sayılı ve "1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı” 06.07.2020/143 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 3.7.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/139 - "Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında KDV Tevkifatı Uygulaması 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Başladı” 02.07.2020/139 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 2.7.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/138 - "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı” 02.07.2020/138 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 1.7.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/137 - "1 Temmuz 2020 Tarihi İtibariyle Başlayan e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Bilet Uygulamaları” 01.07.2020/137 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 30.6.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/136 - "SGK Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yaptı” 30.06.2020/136 sayılı Mevzuat Sirküleri"SGK Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yaptı” 30.06.2020/136 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 25.6.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/135 - "Huzur Hakkı Sigorta Primine Tabi midir?” 25.06.2020/135 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 23.6.2020 ] IESBA Etik Kurullar…
[ 23.6.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/132 - "Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı” 23.06.2020/132 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 22.6.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/131 - "Sigortalının Eksik Günü Olması Halinde Hangi SGK Kodları Kullanılmalıdır?” 22.06.2020/131 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 20.6.2020 ] Türkiye’de Korona Salgınının Sektörlere Etkileri Raporu…
[ 16.6.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/130 - "Yabancı Para Cinsinden 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Borcu Olan Firmaların TCMB’ye Haftalık Bilgi Bildirimlerinin Uygulama Esasları” 16.06.2020/130 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 13.6.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/129 - "Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Değiştirildi” 13.06.2020/129 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 8.6.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/128 - "65 Yaş ve Üstü İşveren ve Sigortalıların Prim Ertelemesi Sona Erdi” 08.06.2020/128 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 7.6.2020 ] e-SMM - Meslek Mensuplarımıza ücretsiz e-SMM özel entegratörlük hizmeti verilmektedir. Kampanya detayları için tıklayınız...>>>http://ow.ly/EVXS50A0M1q
[ 2.6.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/126 - "Gelir İdaresi Başkanlığı Mücbir Sebep Halinin Sona Erdiğini Duyurdu” 02.06.2020/126 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 1.6.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/125 - "Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanma Süresi 30.06.2020 Tarihine Uzatıldı” 01.06.2020/125 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 30.5.2020 ] TÜRMOB COVID-19 Bilgiye Erişim Merkezi Makaleleri…
[ 28.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/122,123 - “Hatalı Teşvik Kayıtlarını Düzeltme İşlemi Uzatıldı” 28.05.2020/122 sayılı "İş Sözleşmelerinin Fesih Halinde Hangi SGK İşten Çıkış Kodları Kullanılmalıdır?” 28.05.2020/123 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 28.5.2020 ] Özel Mevzuat Sirküleri 2020/124 - "Özel Sirküler: Gelir Vergisi Kanunu’nda 7194 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı” 28.05.2020/124 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 27.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/121 - "Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimine İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı” 27.05.2020/121 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 26.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/120 - "GVK Geçici 67’nci Maddede Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapıldı” 26.05.2020/120 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 25.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/118, 119 - "Sigortalılara Yardım Amaçlı (Atıfet Kabilinden) Yapılan Ödemeler Sigorta Primine Tabidir” 25.05.2020/118 sayılı (Sosyal Güvenlik) "Kambiyo İşlemlerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Oranı %02’den %1’e Çıkarıldı” 25.05.2020/119 sayılı (Vergi) Mevzuat Sirküleri
[ 19.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/117 - "Uzayan Beyanname Verme Sürelerine ve e-Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar” 19.05.2020/117 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 18.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/116 - "Vergi Levhası Yazdırma Süresi 1 Haziran 2020 Günü Sona Eriyor” 18.05.2020/116 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 18.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/115 - "Net Dönem Karı Dağıtımının Usul ve Esasları Belirlendi” 18.05.2020/115 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 14.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/113,114 - "Bazı Tütün Ürünlerine İlişkin ÖTV Tutarları Arttırıldı” 14.05.2020/113 sayılı "Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamındaki Yatırımlar İçin Uzatma Talebi Yapılabilir" 14.05.2020/114 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 10.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/111,112 - "Covid-19 İş Kazası veya Meslek Hastalığı Kabul Edilmedi” 10.05.2020/111 sayılı “31.05.2020 Tarihinden Sonra 2018/Mart Ayı ve Öncesine İlişkin Teşviklerden Yararlanılamayacaktır” 10.05.2020/112 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 8.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/110 - "Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesinin Yapılma Esasları” 08.05.2020/110 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12