TÜM DUYURULAR
[ 24.1.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/41 - "Yabancı Paraların 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları” 24.01.2020/41 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 23.1.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/40 - "18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmesi Zorunluluğu” 24.01.2020/40 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 21.1.2020 ] TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri 2020/39 - "Özel Sirküler: 7194 Sayılı Kanun ile Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları-II” 20.01.2020/39 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 21.1.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/38 - "Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.225 TL’ye Çıkarıldı” 20.01.2020/38 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 16.1.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/37 - "1003B Beyanname Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Özel Şifre Alınabilmesi” 15.01.2020/37 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 13.1.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/36 - "Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere e-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirildi” 13.01.2020/36 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 11.1.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/35 - "Lastik, Akümülatör, Pil, Madeni Yağ, Bitkisel Yağ, Elektrikli ve Elektronik Eşya Gibi Ürünler İçin Geri Kazanım Katkı Payı Uygulaması Başladı” 11.01.2020/35 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 10.1.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/33,34 - "Yurtdışı Borçlanma Taleplerinde “RA, RZ, EA, EZ” Kodu ile Yapılan Posta Başvurularında Postaya Veriliş Tarihi SGK’ya Başvuru veya Veriliş Tarihi Kabul Edilecektir” 10.01.2020/33 sayılı, "Hatalı Teşvik Kayıtları Düzeltilmediği Sürece 2020/Ocak Ayından İtibaren Teşvikli Bildirge veya MUHSGK Verilemeyecek ve Ek-17 Madde Kapsamında Geriye Yönelik Verilen Teşvik Talep Değişiklikleri Onaylanmayacaktır” 10.01.2020/34 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 9.1.2020 ] TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri 2020/32 - "Özel Sirküler: 2020 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı” 09.01.2020/32 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 8.1.2020 ] TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri 2020/29 - "Özel Sirküler: 2020 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler” 08.01.2020/29 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 8.1.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/30,31 - "Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Bildirge Sistemini Kapattı” 08.01.2020/30 sayılı "Bağ-Kur Sigortalıları ile 60-G Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile 31.12.2020 Tarihi Sonuna Kadar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek” 08.01.2020/31 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 7.1.2020 ] TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri 2020/26 - "Özel Sirküler: 7194 Sayılı Kanun ile Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları” 06.01.2020/26 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 7.1.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/27 - "2020 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları” 07.01.2020/27 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 7.1.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/28 - "1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı”” 07.01.2020/28 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 6.1.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/25 - "Kuyumcular İçin Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL Olarak Belirlendi” 06.01.2020/25 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 4.1.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/24 - "Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı” 03.01.2020/24 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 2.1.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/3,4,5,6,7 - "Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi Resim Harç İstisnası İçin Elektronik Ortamda Başvuru Uygulaması Başlıyor” 02.01.2020/3 sayılı "İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı” 02.01.2020/4 sayılı “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı” 02.01.2020/5 sayılı Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Tar
[ 1.1.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/1,2 - "İhracat Bedellerinin %80’inin Bir Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu Kaldırıldı” 01.01.2020/1 sayılı “2020 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri” 01.01.2020/2 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 31.12.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/197,198,199,200,201,202,203,204,205,206
[ 31.12.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/196 - "Yapılandırma Taksitleri ile Damga Vergisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %1,6 Olarak Belirlenmiştir” 31.12.2019/196 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 31.12.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/191,192,193,194,195 - “2020 Yılında Yurt Dışında Uygulanacak Konsolosluk Harç Tutarları Katsayısı” 30.12.2019/191 sayılı "2020 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi” 30.12.2019/192 sayılı “2020 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları” 30.12.2019/193 sayılı “Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değeri Yükseltildi” 30.12.2019/194 sayılı “2020 Yılı Harç Tutarları” 30.12.2019/19
[ 30.12.2019 ] TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri 2019/190 - 2020 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri” 30.12.2019/190 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 29.12.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/187,188,189 - "Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2020 Yılı İçin Arttırıldı” 29.12.2019/187 sayılı “Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler Arttırıldı” 29.12.2019/188 sayılı "İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır Yeniden Belirlendi” 29.12.2019/189 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 27.12.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/185,186 - "01.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler” 27.12.2019/185 sayılı ve "Vergi Mükellefiyeti Aynı Gün Başlayıp Bitenler İçin Vergi Mükellefiyetinden Dolayı Bağ-Kur Kaydı Oluşturulmayacak” 27.12.2019/186 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 26.12.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/184 - "Yeni Makine ve Teçhizatın Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatıldı” 25.12.2019/184 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 25.12.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/183 - "İsteğe Bağlı Sigortalılık ile Hizmet İhya Talepleri e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek” 25.12.2019/183 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 24.12.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/182 - "2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı %12 Olarak Belirlendi” 24.12.2019/182 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 24.12.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/181 - "Kısmi Zamanlı Çalışmasına İzin Verilen Yabancı Sigortalılar İçin Yeni Eksik Gün Nedeni Oluşturuldu” 23.12.2019/181 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 23.12.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/180 - "2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %22,58 Olarak Belirlendi” 23.12.2019/180 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 19.12.2019 ] Özel Mevzuat Sirküleri 2019/179 - "Özel Sirküler: 2020 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları ile e-Defter ve Defter Beyan Sistemi Düzenlemeleri” 19.12.2019/179 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 16.12.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/178 - "Defter Tutma ve Sınıf Değiştirmede Dikkate Alınması Gereken Hadlere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Cevabi Yazısı” 16.12.2019/178 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 10.12.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/177 - "Yurt Dışı Hizmet Borçlanması İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı” 10.12.2019/177 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 9.12.2019 ] Özel Mevzuat Sirküleri 2019/176 - "Özel Sirküler: Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi İhdas Edildi” 08.12.2019/176 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 3.12.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/175 - "Gelir Vergisinde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitinin Usul ve Esasları Belirlendi” 03.12.2019/175 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 20.11.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/174 - "Yabancı Merkezi Saklama Kuruluş Hesaplarının GVK Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Tevkifat ve Bildirim Durumu” 20.11.2019/174 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 18.11.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/173 - "En Uygun Teşvik ve Desteği Bulmak İçin İnternet Portalı Oluşturuldu” 18.11.2019/173 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 16.11.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/172 - "MUHSGK Uygulamasında Sorun Yaşanmaması İçin VKN ile SGK İşyeri Sicil Numaralarının Eşleştirilmesi Gerekmektedir” 15.11.2019/172 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 15.11.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/171 - "Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Uygulaması Başlıyor” 14.11.2019/171 Mevzuat Sirküleri
[ 14.11.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/170 - "Belge Türü veya Kanun Türü Farklı Olan Sigortalılar İçin Yeni Eksik Gün Nedeni Oluşturuldu” 14.11.2019/170 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 12.11.2019 ] Mevzuat Sirküleri 2019/169 - "7103 Sayılı Kanun Kapsamında Teşvik veya Destekten Fazla Yararlanılan Sürelere İlişkin Primler Geri Alınacak” 11.11.2019/169 sayılı Mevzuat Sirküleri
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9