TÜM DUYURULAR
[ 1.3.2021 ] "VERGİDE GÜNCEL UYGULAMALAR" e-EĞİTİM No: 21
[ 28.2.2021 ] TÜRMOB Bizden Haberler Dergisi Özel Sayısı…
[ 26.2.2021 ] "BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ - KRİPTO PARALAR VE MUHASEBE MESLEĞİ" konulu WEBINAR e-Etkinlik/3
[ 24.2.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/54 - "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı" 24.02.2021/54 sayılı mevzuat sirküleri
[ 24.2.2021 ] SGK Bölgesel Teşvikleri 31.12.2021 tarihine uzatıldı. uzatma ile ilgili 24.02.2021tarih ve 3579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ektedir.
[ 23.2.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/53 - "7.000 TL'yi Aşan Tutardaki Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu Kısım Kısım Ödemeleri de Kapsamaktadır" 23.02.2021/53 sayılı mevzuat sirküleri
[ 19.2.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/52 - "Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 31.03.2021 Tarihine Uzatıldı" 19.02.2021/52 sayılı mevzuat sirküleri
[ 18.2.2021 ] GİB-TÜRMOB Entegrasyonu Yardım Kılavuzu…
[ 18.2.2021 ] GİB-TÜRMOB Entegrasyon Bilgilendirme Videosu…
[ 17.2.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/50 - "Ev Hizmeti İşyerleri Kolay İşverenlik Kapsamına Alındı" 17.02.2021/50 sayılı mevzuat sirküleri
[ 17.2.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/51 - "KDV Kısmi Tevfikat Uygulamasında Oran ve Kapsam Değişiklikleri Yapıldı" 17.02.2021/51 sayılı mevzuat sirküleri
[ 16.2.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/49 - "SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?" 16.02.2021/49 sayılı mevzuat sirküleri
[ 12.2.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/48 - "SGK, Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Durumları Hakkında Düzenleme Yaptı" 12.02.2021/48 sayılı mevzuat sirküleri
[ 11.2.2021 ] e-Eğitim No: 20 " Elektronik Uygulamalarda Gündem" - 08.02.2021
[ 10.2.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/46,47 - "Yabancı Paraların 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları" 10.02.2021/46 sayılı "e-Belge Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı" 10.02.2021/47 sayılı mevzuat sirküleri
[ 8.2.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/43,44,45-"4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Değişiklikleri" 08.02.2021/43 sayılı "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı" 08.02.2021/44 sayılı "Serbest Bölgelerde Ücretlere İlişin FOB Bedelinin En Az %85'i Olarak Belirlenmiş Olan Yurtdışına İhraç Oranı, 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanıyor" 08.02.2021/45 sayılı mevzuat sirküleri
[ 5.2.2021 ] Bağımsız Denetim Kuruluşlarındaki Çalışmalarda "Tam Zamanlı" Çalışma Şartı Konulmasının Meslek Mensupları Arasında Tereddüde Mahal Verdiği Anlaşılmış. (Konu Hakkında TÜRMOB Açıklaması)
[ 5.2.2021 ] Meslek Mensuplarının Zirai Kazanç Mükellefiyeti Tesisi Hakkında TÜRMOB Açıklaması
[ 5.2.2021 ] Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Kapsamındaki Zorunlu Eğitim Yükümlülükleri Hakkında TÜRMOB Açıklaması
[ 5.2.2021 ] TÜRMOB Bizden Haberler Dergisi Özel Sayısı…
[ 5.2.2021 ] Covid-19 Salgını Dolayısıyla Hastanede Yatarak Tedavi Gören, Yöğun Bakıma Giren Veya Vefat Eden Meslek Mensuplarına Yapılacak Yardım Hakkında TÜRMOB Açıklaması
[ 4.2.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/41,42 - "Cumhurbaşkanı Kararı ile Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Arttırıldı" 04.02.2021/41 sayılı "Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi" 04.02.2021/42 sayılı mevzuat sirküleri
[ 2.2.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/40 - "Elektrikli Otomobillerin ÖTV Oranı Arttırıldı" 02.02.2021/40 sayılı mevzuat sirküleri
[ 1.2.2021 ] TÜRMOB Bizden Haberler Dergisi Özel Sayısı…
[ 31.1.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/39 - "1 Ocak 2021 / 30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları" 31.01.2021/39 sayılı mevzuat sirküleri
[ 30.1.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/36,37,38 - "Konaklama Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Yapılabilmesi" 30.01.2021/36 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İndirimi" 30.01.2021/37 sayılı "Cumhurbaşkanı Kararı ile Cep Telefonu Haberleşmesi ve İnternet Gibi Hizmetlere Uygulanan Özel İletişim Vergisi Oranı %7,5'den %10'a Arttırıldı" 30.01.2021/38 sayılı mevzuat sirküleri
[ 26.1.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/33,34-"Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.670 TL'ye Çıkarıldı" 26.01.2021/33 sayılı ve "Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs'lere Dahil Edilmiyor" 26.01.2021/34 sayılı mevzuat sirkülerin
[ 25.1.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/32 - "Faaliyetleri Tamamen ya da Geçici Olarak Durdurulan Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi" 25.01.2021/32 sayılı mevzuat sirküleri
[ 24.1.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/31 - "Bağ-Kur Sigortalıları ile Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek" 23.01.2021/31 sayılı mevzuat sirküleri
[ 23.1.2021 ] TÜRMOB International Dergisi 69. Özel Sayısı…
[ 22.1.2021 ] Mali Mevzuat Yorum/Uygulama Sirküleri – (Sirküler No: 4)
[ 20.1.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/30 - "Anayasa Mahkemesi, Sahte Fatura Kullanımına İlişkin Davada Başka Mahkemeler Tarafından Verilen Kararların Dikkate Alınmamasının Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkını İhlal Etmediğine Karar Verdi" 20.01.2021/30 sayılı mevzuat sirküleri
[ 18.1.2021 ] Mesleki Gündemimiz ile İlgili Genel Başkan Açıklamaları – (TÜRMOB Youtube-canlı yayın)
[ 16.1.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/29 - "2021 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması" 16.01.2021/29 sayılı mevzuat sirküleri
[ 15.1.2021 ] TÜRMOB International Dergisi 68. Özel Sayısı…
[ 14.1.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/25 - "Özel Sirküler: 2021 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı" 14.01.2021/25 sayılı mevzuat sirküleri
[ 13.1.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/24 - "4447 Sayılı Kanun'un Geçici 24, 27 ve 28'inci Maddelerinde Yer Verilen Destek Tutarları Artırıldı" 13.01.2021/24 sayılı mevzuat sirküleri
[ 13.1.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/23 - "2021 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar" 13.01.2021/23 sayılı Özel Sirküleri
[ 12.1.2021 ] Mevzuat Sirküleri 2021/21,22 - "Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil" 12.01.2021/21 sayılı "2021 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları" 12.01.2021/22 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 9.1.2021 ] e-Kitap / Meslek Etiği…
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15