TÜM DUYURULAR
[ 2.6.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/126 - "Gelir İdaresi Başkanlığı Mücbir Sebep Halinin Sona Erdiğini Duyurdu” 02.06.2020/126 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 1.6.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/125 - "Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanma Süresi 30.06.2020 Tarihine Uzatıldı” 01.06.2020/125 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 30.5.2020 ] TÜRMOB COVID-19 Bilgiye Erişim Merkezi Makaleleri…
[ 28.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/122,123 - “Hatalı Teşvik Kayıtlarını Düzeltme İşlemi Uzatıldı” 28.05.2020/122 sayılı "İş Sözleşmelerinin Fesih Halinde Hangi SGK İşten Çıkış Kodları Kullanılmalıdır?” 28.05.2020/123 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 28.5.2020 ] Özel Mevzuat Sirküleri 2020/124 - "Özel Sirküler: Gelir Vergisi Kanunu’nda 7194 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı” 28.05.2020/124 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 27.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/121 - "Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimine İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı” 27.05.2020/121 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 26.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/120 - "GVK Geçici 67’nci Maddede Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapıldı” 26.05.2020/120 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 25.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/118, 119 - "Sigortalılara Yardım Amaçlı (Atıfet Kabilinden) Yapılan Ödemeler Sigorta Primine Tabidir” 25.05.2020/118 sayılı (Sosyal Güvenlik) "Kambiyo İşlemlerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Oranı %02’den %1’e Çıkarıldı” 25.05.2020/119 sayılı (Vergi) Mevzuat Sirküleri
[ 19.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/117 - "Uzayan Beyanname Verme Sürelerine ve e-Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar” 19.05.2020/117 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 18.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/116 - "Vergi Levhası Yazdırma Süresi 1 Haziran 2020 Günü Sona Eriyor” 18.05.2020/116 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 18.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/115 - "Net Dönem Karı Dağıtımının Usul ve Esasları Belirlendi” 18.05.2020/115 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 14.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/113,114 - "Bazı Tütün Ürünlerine İlişkin ÖTV Tutarları Arttırıldı” 14.05.2020/113 sayılı "Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamındaki Yatırımlar İçin Uzatma Talebi Yapılabilir" 14.05.2020/114 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 10.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/111,112 - "Covid-19 İş Kazası veya Meslek Hastalığı Kabul Edilmedi” 10.05.2020/111 sayılı “31.05.2020 Tarihinden Sonra 2018/Mart Ayı ve Öncesine İlişkin Teşviklerden Yararlanılamayacaktır” 10.05.2020/112 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 8.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/110 - "Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesinin Yapılma Esasları” 08.05.2020/110 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 2.5.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/109 - "Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Yayımlandı (e-Muhasebe Fişi Kullanımı Zorunlu Değildir)” 02.05.2020/109 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 25.4.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/108 - "Belediyeler ile Bağlı Kuruluşlarının Üç Aylık Prim Borçları Ertelendi” 25.04.2020/108 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 20.4.2020 ] TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri 2020/101 - "Özel Sirküler: Kısa Çalışma Ödeneği, Puantaj ve Bordro Hesaplaması” 19.04.2020/101 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 19.4.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/100 - "Hazine ve Maliye Bakanlığı İdari Yapılanmasında Değişiklikler Yapıldı. Mükellef Hakları Kurulu Kuruldu.” 19.04.2020/100 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 17.4.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/97 - "Koronavirüs Nedeniyle Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı” 17.04.2020/97 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 17.4.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/98 - "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik 7244 Sayılı Kanun Yayımlandı” 17.04.2020/98 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 17.4.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/99 - "2019 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı” 17.04.2020/99 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 16.4.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/96 - "Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektiren Vergi Suçlarının İnfaz Yasası Değişikliği Karşısındaki Durumu” 16.04.2020/96 sayılı Mevzuat Sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.
[ 14.4.2020 ] Mali Müşavirler Ekonominin ve Ticaretin Temel Taşıdır…
[ 10.4.2020 ] TÜRMOB SYDF’nun Covid-19 Salgını Sürecinde Kullanım Esasları
[ 9.4.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/94 - "Dernek Beyannameleri ile Diğer Bildirimlerin Verilme Süreleri Uzatıldı” 09.04.2020/94 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 9.4.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/95 - "Özel Sirküler: Koronavirüs Salgını Nedeniyle Alınan Mali ve Ekonomik Tedbirler” 09.04.2020/95 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 7.4.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/92,93 - "Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler ile İlgili Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı” 07.04.2020/92 sayılı (Vergi) “Kısa Çalışma Ödeneği Alanlar İçin Yeni Eksik Gün Kodu Oluşturuldu” 07.04.2020/93 sayılı (Sosyal Güvenlik) Mevzuat Sirküleri
[ 6.4.2020 ] 2019 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi…
[ 6.4.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/90,91 - "Zorlayıcı Sebepler Halinde Çalışmayan veya Çalıştırılmayan Sigortalılara Ödenen Ücretler Sigorta Primine Tabiidir” 06.04.2020/90 sayılı "Esnaf Ahilik Sandığı’nın Yürürlüğü 01.01.2021 Tarihine Ertelendi” 06.04.2020/91 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 4.4.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/88,89 - "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Pilot İller Hariç 01.07.2020 Tarihine Ertelendi” 04.04.2020/88 sayılı (Sosyal Güvenlik) “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ülke Genelinde Uygulanması 1 Temmuz 2020 Tarihinde Ertelendi” 04.04.2020/89 sayılı (Vergi) Mevzuat Sirküleri
[ 2.4.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/86 - "SGK’ya Ödenecek Sigorta Primleri Ertelendi” 02.04.2020/86 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 1.4.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/84 - "Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamında Teslim Edilen Malların İhracat Süreleri 3 Ay Uzatıldı” 01.04.2020/84 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 1.4.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/85 - "Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Alımları Kısmi KDV Tevkifatına Tabi Değildir” 01.04.2020/85 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 30.3.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/83 - "Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Ortaklar Kurulu ile Genel Kurul Toplantıları Elektronik Ortamda Yapılabilir” 30.03.2020/83 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 28.3.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/82 - "Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” 28.03.2020/82 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 27.3.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/80,81 - "Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Uzatılan Beyan Bildirim ve Ödeme Süreleri” 27.03.2020/80 sayılı "Konaklama Vergisinin Başlama Tarihi ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı” 27.03.2020/81 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 26.3.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/79 - "Kolalı Gazozların ve Tütün İçeren Puroların ÖTV Oranı Arttırıldı” 26.03.2020/79 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 25.3.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/78 - "Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları Kolaylaştırıldı” 25.03.2020/78 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 25.3.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/76 - "Mücbir Sebep Haline İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı” 25.03.2020/76 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 25.3.2020 ] Mevzuat Sirküleri 2020/77 - "2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belli Oldu” 25.03.2020/77 sayılı Mevzuat Sirküleri
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11