TÜM DUYURULAR
[ 11.3.2019 ] "Uçak ve Uçak Simülatörlerinde Amortisman Süresi 10’dan 25 Yıla Çıkarıldı” 11.03.2019/67 Mevzuat Sirküleri-12.03.2019
[ 7.3.2019 ] "SGK, Konut Kapıcılığı İşyerlerini Kolay İşverenlik Kapsamına Aldı” 06.03.2019/66 sayılı Mevzuat Sirküleri-06.03.2019
[ 6.3.2019 ] "KDV Beyannamesinde Değersiz Alacakların Beyanına İlişkin Değişiklikler Yapıldı” 06.03.2019/65 sayılı Mevzuat Sirküleri-06.03.2019
[ 4.3.2019 ] "İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve %80’inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğuna İlişkin Süre Altı Ay Daha Uzatıldı” 04.03.2019/64 sayılı Mevzuat Sirküleri-04.03.2019
[ 3.3.2019 ] "İş Akdinin Feshinde Arabulucuya Başvurulduğunda, Arabuluculuk Faaliyetinin Anlaşmayla Sonuçlanması Halinde İşveren İş Kanunu’nun 21’inci Maddesi Gereği SGK’ya Geriye Yönelik Belge Vermek ve Prim Ödemek Zorunda Değildir" 03.03.2019/63 sayılı Mevzuat Sirküleri-03.03.2019
[ 27.2.2019 ] Dönem Sonu İşlemleri 2018 konulu eğitim dokümanı yayına açılmıştır-27.02.2019
[ 27.2.2019 ] "2018 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi" e-Kitabı yayınlanmıştır.-27.02.2019
[ 26.2.2019 ] "Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Ocak Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26 Şubat 2019 Tarihine Uzatıldı” 26.02.2019/62 sayılı Mevzuat Sirküleri-06.02.2019
[ 25.2.2019 ] "7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’na Göre Yapılandırılan SGK Borçlarının İhyası İçin Son Ödeme Süresi 28 Şubat 2019’dur” 25.02.2019/61 sayılı Mevzuat Sirküleri-25.02.2019
[ 23.2.2019 ] "Geri Kazanım Katılım Payları Beyannamesi İzleyen Ayın 24’üne Kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Verilecektir” 22.02.2019/60 sayılı Mevzuat Sirküleri-22.02.2019
[ 22.2.2019 ] "2018 Yılı En Düşük Bildirim Yapılan Aydaki Sigortalı Sayısına İlaveten 01.02.2019 ila 30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalıların Ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacaktır” 22.02.2019/59 sayılı Mevzuat Sirküleri-22.02.2019
[ 20.2.2019 ] "KDV İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İade Edilmesi” 20.02.2019/58 sayılı Mevzuat Sirküleri-20.02.2019
[ 19.2.2019 ] “Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği” 18.02.2019/57 sayılı Mevzuat Sirküleri-18.02.2018
[ 18.2.2019 ] "Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi” 18.02.2019/55 sayılı, Mevzuat Sirküleri-18.02.2019
[ 18.2.2019 ] “Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği” 18.02.2019/56 sayılı ve Mevzuat Sirküleri-18.02.2019
[ 17.2.2019 ] "İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği” 17.02.2019/53 sayılı Mevzuat Sirküleri-18.02.2019
[ 17.2.2019 ] "Kurumlar Vergisinden Muaf Kooperatiflerin İktisadi İşletmeleri Dolayısıyla Ayrı Defter Tutmamaları” 17.02.2019/54 sayılı Mevzuat Sirküleri-17.01.2019
[ 16.2.2019 ] “Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacakların Hangi Durumlarda Şüpheli Alacak Sayılacağı” 16.02.2019/52 sayılı Mevzuat Sirküleri-16.02.2019
[ 8.2.2019 ] “1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları-II” 07.02.2019/51 sayılı Mevzuat Sirküleri-07.02.2019
[ 7.2.2019 ] “Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde Katma Değer Vergisi Oranı %1,5 Olarak Belirlendi” 07.02.2019/50 sayılı Mevzuat Sirküleri-07.02.2019
[ 6.2.2019 ] “Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik” Konkordato Komiserliği Eğitimi TÜRMOB Tarafından da Verilecek” 07.02.2019/49 sayılı Mavzuat Sirküleri-07-02.2019
[ 5.2.2019 ] "Tam Tevkifat Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İndirilecek KDV’nin de 109 No.lu Satıra Kaydedilmek Suretiyle İndirim Konusu Yapılması” 07.02.2019/48 sayılı Mevzuat Sirküleri-07.02.2019
[ 4.2.2019 ] "Ocak 2019 Ayı KDV Beyannamesi Değişikliği Hakkında Açıklama” 06.02.2019/47 sayılı Mevzuat Sirküleri
[ 3.2.2019 ] "Yabancı Paraların 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları” 04.02.2019/46 sayılı Mevzuat Sirküleri-04.02.2018
[ 31.1.2019 ] "2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarları Belli Oldu” 31.01.2019/45 sayılı Mevzuat Sirküleri-31.01.2019
[ 30.1.2019 ] "7162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler (Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin Hizmet Erbabına Red ve İade Edilmesi)” 30.01.2019/44 sayılı Mevzuat Sirküleri-30.01.2019
[ 28.1.2019 ] "2019 Yılında 10 TL’ye Kadar Olan Vergi Borçlarının Zaman Aşımı Süresi Beklenmeksizin Terkini” 28.01.2019/42 sayılı Mevzuat Sirküleri-28.01.2019
[ 28.1.2019 ] "Sosyal Güvenlik Kurumu, Eksik Gün Nedeni Kısmi İstihdam (06) Seçilmesi Halinde 20 Günden Fazla Bildirime İzin Vermiyor” 28.01.2019/43 sayılı Mevzuat Sirküleri-28.01.2019
[ 25.1.2019 ] "ÖTV Uygulamasında Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçin Standart Yakıt Deposu Tanıtımı Değişti” 25.01.2019/41 sayılı Mevzuat Sirküleri-25.01.2019
[ 24.1.2019 ] “Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2019’a Kadar Yaptırılması Gerekiyor” 24.01.2019/40 sayılı Mevzuat Sirküleri-24.01.2019
[ 23.1.2019 ] “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Ertelenen Borçlara Taksitlendirme İmkanı Getirildi” 23.01.2019/39 sayılı sayılı Mevzuat Sirküleri-23.01.2019
[ 23.1.2019 ] “506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklarının 5 Puanlık Prim Teşviki Kaldırıldı” 23.01.2019/38 sayılı Mevzuat Sirküleri-23.01.2019
[ 22.1.2019 ] "Özel Sirküler: 2019 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler” 22.01.2019/37 sayılı Mevzuat Sirküleri-22.01.2019
[ 21.1.2019 ] "1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları” 21.01.2019/36 sayılı Mevzuat Sirküleri-21.01.2019
[ 19.1.2019 ] "7161 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler “Kur Farkının KDV Matrahına Dahil Olduğuna Yönelik Kanuni Düzenleme Yapıldı” 18.01.2019/35 sayılı Mevzuat Sirküleri-18.01.2019
[ 18.1.2019 ] “Özel Sirküler: 2019 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı” 18.01.2019/34 sayılı Mevzuat Sirküleri-18.01.2019
[ 17.1.2019 ] “Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri” 17.01.2019/33 sayılı Mevzuat Sirküleri-17.01.2019
[ 16.1.2019 ] "Özel Sirküler: 2019 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar” 15.01.2019/32 sayılı Mevzuat Sirküleri-15.01.2019
[ 15.1.2019 ] "Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı” 15.01.2019/31 sayılı Mevzuat Sirküleri-15.01.2019
[ 14.1.2019 ] "7143 Sayılı Kanun’un Geçici İkinci Maddesi Kapsamında SGK Borç Yapılandırmasının Usul ve Esasları Açıklandı” 13.01.2019/30 sayılı Mevzuat Sirküleri-13.01.2019
 
1 2 3 4 5 6