HABER DETAYI
Tarih: 15.10.2019 - 15:33
Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı.

Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı.

Birincil sekmeler

15.10.2019 tarihli ve VUK-118/2019-8 sayılı Sirkülerle, meslek mensubunun kendisinin
veya yakınının vefat etmesi ve vefat tarihi itibarıyla beyanname/bildirimin verilme süresinin
bitimine 7 gün veya daha az süre kalmış olması durumunda, yakını veya kendisi vefat eden
meslek mensubu tarafından beyanname/bildirimleri verilen mükelleflerin mezkûr
beyanname/bildirim verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme
sürelerinin son günü, bunların verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden
itibaren 7 nci güne uzatılmıştır. Sirküler uygulamasında; eşi ve çocuğu ile kendisinin veya
eşinin ana, baba ve kardeşi meslek mensubunun yakını kabul edilecektir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.   

Yayın Tarihi: 15/10/2019 - 11:38