HABER DETAYI
Tarih: 6.9.2019 - 11:10
VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU-06.09.2019

VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının “Veri Sorumluları Siciline” kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,

Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına, karar verilmiştir.