HABER DETAYI
Tarih: 20.3.2019 - 09:41
Sanayi Sicile kayıtlı bulunan sanayi işletmelerinin Yıllık İşletme Cetvellerinin Verilmesi hakkında.20.03.2019

T.C.

TRABZON VALİLİĞİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü


Tarih : 12.03.2019

Konu : Yıllık İşletme Cetveli         6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. Maddesi gereği sanayi siciline kayıtlı işletmelerin bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvellerini her yıl nisan ayının sonuna kadar vermeleri gerekmektedir.

         Geçen yıl olduğu gibi, sanayi işletmelerinin yıllık işletme cetvellerini verme işlemleri elektronik ortamda gerçekleşmekte olup, "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" veya https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle giriş ekranında yer alan kullanıcı klavuzlarını dikkate alarak açılan sayfada "Kayıtlı İşletmelerim" menüsünden açılan firma sayfasında öncelikle "işletme bilgileri" seçeneğinden sanayi işletmesinin kapasite bilgileri açılarak bu bilgilerden varsa değişikliklerin güncellenmesi yapıldıktan sonra "yıllık işletme cetveli" bölümünden diğer bilgiler girilerek elektronik ortamda İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.


         Yıllık işletme cetvellerinin süresi içerisinde verilmemesi, bilgilerin eksik veya hatalı olması halinde idari para cezası uygulanacaktır.


         2019 Yılı Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken yıllık işletme cetvellerinin elektronik ortamda verilebilmesini hızlandırmak amacıyla sanayi siciline kayıtlı üyelerinize, sanayi sicil bilgi sistemindeki bilgilerini güncellemeleri ve 2018 yılı işletme cetvellerini vermeleri hususunda gerekli duyuruların yapılması için gereğini rica ederim.