HABER DETAYI
Tarih: 31.10.2018 - 16:43
ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin GİB’e bildirilmesi 01/01/2019 tarihine uzatılmıştır. - 31.10.2018


ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin GİB’e bildirilmesi 01/01/2019 tarihine uzatılmıştır.

31 Ekim 2018 Çarşamba

Resmi Gazete

Sayı: 30581

 

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Vergi Usul Kanun genel tebliği (Sıra no:483)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Sıra no:502)

 

Madde 1 – 30/09/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra no: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “01/10/2018” ibareleri “01/01/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2 – Bu tebliğ yayımlandığında yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu tebliğ hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ek-1 Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.