HABER DETAYI
Tarih: 27.10.2018 - 17:12
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süre Uzatımı-27.10.2018

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

 

18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi genel tebliği (sıra no:1) ile 01.10.2018 tarihinde başlanacağı duyurulan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi 01.07.2019 tarihine ertelenmiştir. 


       Tüm kurullar adına 

Başkan SMMM Ahmet DEMİR.


 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

  

27 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30578

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SIRA NO: 5)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2019 tarihinde”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

 


Ek-1 Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.