HABER DETAYI
Tarih: 23.3.2018 - 18:28
Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru-02.03.2018


TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

Sayı: 01.03.2018 02142

Konu: Bilirkişilik Temel Eğitimi 2018/1. Dönem BaşvurularıYMM ve SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARI’NA


            T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın 29/11/2017 tarihli “Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru”sunda yer alan, “2018 yılı içinde Daire Başkanlığımız Tarafından belirlenecek yeni başvuru takvimi ayrıca ilan edilecektir.” Bilgisi de gözetilerek; “Bilirkişilik Temel Eğitimi” verebilmek üzere Birliğimize verilen izin çerçevesinde yapılmaya devam edilecek olan Bilirkişilik Temel Eğitimi içi 2018/1. Dönem başvuru takvimi belirlenmiş olup, 2018/1. Dönem başvuruları, 1-23 Mart 2018 tarihleri arasında yapılabilecektir.

            Başvuru yapmak isteyen meslek mensupları, 550,00 TL ve diğer meslek erbapları, 750,00TL olan eğitim ücretini; http://bilirkisilik.tesmer.org.tr adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında, kredi kartı ile on-line olarak ödeyebilecekleri gibi Türkiye İş Bankası Ankara Dikmen Şubesi 4248-0891524 (IBAN NO: TR07 0006 4000 0014 2480 8915 24) nolu hesabına da ödeyebileceklerdir. Ödemenin banka hesabına yapılması durumunda başvuru işlemi ödemenin yapılmasını takiben bir iş günü sonra yapılabilmektedir.

            Bilgilerinize rica ederiz.

            Saygılarımla,  

Ymm. A. Masis YONTAN

                                                                                                                                                                    Genel Başkan

------------------------------------------------------------------------------------------

2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Bilirkişilik Daire Başkanlığı Duyurusu

Bilirkişilik Daire Başkanlığımına gelen görüş ve öneriler ile resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından kodlama sistemi ve isimlendirme basamakları değiştirilerek bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni temel ve alt uzmanlık alanları ihdas edilmiştir.

Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları (EK-1) ile bilirkişilerde aranacak niteliklerde (EK-2)yapılan güncellemeler ve değişiklikler doğrultusunda ilk kez bilirkişilik başvurusunda bulunacaklar için bilirkişilik temel eğitimi ile nitelikli hesaplamalar uzmanlık alanında başvuru şartı olarak getirilenhesaplama eğitimleri için ihtiyaç duyulan süre de gözetilerek 2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacaktır.

 

EK 1: Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları 

EK 2: Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Aranan Nitelikler 

Bilirkişiliği Kabul Şartları'na Ek_1 den ulaşabilirsiniz.

Ek-1 Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.