HABER DETAYI
Tarih: 12.2.2018 - 13:05
2017-IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.

2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.

Birincil sekmeler

12/02/2018 tarihli ve VUK-99 / 2018-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul 

Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 14 Şubat 2018 günü 

sonuna kadar verilmesi gereken 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) 

Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi 

günü sonuna kadar uzatılmıştır. 


Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.              Yayın Tarihi: 12/2/2018 - 11:31