HABER DETAYI
Tarih: 7.11.2018 - 16:55
Aidatını %50 indirimli ödeyen üyelerimize duyuru.

3568 sayılı yasaya,5786 sayılı kanunun 8. Maddesi ile eklenen fıkra uyarınca (Yürürlük 26.07.2008)

 “Meslek Mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, Odaya giriş ücreti ve yıllık aidatlarını %50 indirimli olarak öderler” hükmü getirilmiştir.

1.       Mesleki ruhsata haiz olup, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile meslek kütüğüne kayıtlı olup, mesleği fiilen icra etmeyenler (hiçbir mesleki faaliyette bulunmayanlar) Odaya kayıt (Giriş) ve Maktu (Yıllık) üye aidatlarını  % 50 indirimli ödeyeceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile hiçbir mesleki faaliyette bulunmadığını beyan edenler, bu durumlarını belgelendirmek zorundadır. Aksi takdirde aidatlarını tam olarak öderler.

2.       26.07.2008 tarihinden öncekiaidat tahakkukları için kanunun değişmeden önceki hükümleri uygulanacaktır.

3.       İşletmelerde bağımlı olarak mesleki faaliyetlerini devam ettiren Meslek Mensupları ve Ruhsat almaya hak kazanıp üyelik kaydını yeni yaptıracak bağımlı çalışan Meslek Mensupları, Odaya giriş ve yıllık üye aidatlarının tamamını ödemek zorundadır.

4.       TÜRMOB’un 2010/1 nolu genelgesi gereğince aidatlarını % 50 indirimli olarak ödeyenlerin, bu süreleri YMM sınavı için SMMM sürecinden sayılmayacaktır. YMM sürecinden sayılabilmesi için aidat’ın tam ödenmesi gerekmektedir. 


Ek_1: TÜRMOB 2010/1 nolu Genelge

,

3568 sayılı yasaya,5786 sayılı kanunun 8. Maddesi ile eklenen fıkra uyarınca (Yürürlük 26.07.2008)

 “Meslek Mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, Odaya giriş ücreti ve yıllık aidatlarını %50 indirimli olarak öderler” hükmü getirilmiştir.

1.       Mesleki ruhsata haiz olup, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile meslek kütüğüne kayıtlı olup, mesleği fiilen icra etmeyenler (hiçbir mesleki faaliyette bulunmayanlar) Odaya kayıt (Giriş) ve Maktu (Yıllık) üye aidatlarını  % 50 indirimli ödeyeceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile hiçbir mesleki faaliyette bulunmadığını beyan edenler, bu durumlarını belgelendirmek zorundadır. Aksi takdirde aidatlarını tam olarak öderler.

2.       26.07.2008 tarihinden öncekiaidat tahakkukları için kanunun değişmeden önceki hükümleri uygulanacaktır.

3.       İşletmelerde bağımlı olarak mesleki faaliyetlerini devam ettiren Meslek Mensupları ve Ruhsat almaya hak kazanıp üyelik kaydını yeni yaptıracak bağımlı çalışan Meslek Mensupları, Odaya giriş ve yıllık üye aidatlarının tamamını ödemek zorundadır.

4.       TÜRMOB’un 2010/1 nolu genelgesi gereğince aidatlarını % 50 indirimli olarak ödeyenlerin, bu süreleri YMM sınavı için SMMM sürecinden sayılmayacaktır. YMM sürecinden sayılabilmesi için aidat’ın tam ödenmesi gerekmektedir. 


Ek_1: TÜRMOB 2010/1 nolu Genelge

Ek Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.