HABER DETAYI
Tarih: 29.3.2021 - 10:34
Cİro Kaybı Başvurusu hakkında Cumhurbaşkanlığı Duyurusu.

DUYURU

5/2/2021 tarihli ve 3506 sayılı Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesi kapsamındaki işletmeler 31.03.2021 tarihine kadar e devlet üzerinden müracaat etmeleri halinde destek kontrolleri ve ödemeleri yapılmaktadır.

 

3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında;


• Yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan,

 

• 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan,

 

• 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan,
işletmelerden olunduğu değerlendiriliyorsa, Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılarak kayıtların kontrol edilmesinin sağlanması gerekmektedir.


Ek-1 Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.