HABER DETAYI
Tarih: 8.1.2021 - 17:04
2021 Yılı Maktu Aidat

2020 Yılı Maktu Aidat

Ek_1'den 2020 Yılı Maktu Aidat Oda Yazısına Ulaşabilirsiniz.

Ek_2'den Maktu Aidat %50 İndirimli Ödeme Dilekçesine Ulaşabilirsiniz.

AÇIKLAMA

3568 sayılı yasaya,5786 sayılı kanunun 8. Maddesi ile eklenen fıkra uyarınca (Yürürlük 26.07.2008)

 

“Meslek Mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, Odaya giriş ücreti ve yıllık aidatlarını %50 indirimli olarak öderler” hükmü getirilmiştir.

1.       Mesleki ruhsata haiz olup, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile meslek kütüğüne kayıtlı olup, mesleği fiilen icra etmeyenler (hiçbir mesleki faaliyette bulunmayanlar) Odaya kayıt (Giriş) ve Maktu (Yıllık) üye aidatlarını  % 50 indirimli ödeyeceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile hiçbir mesleki faaliyette bulunmadığını beyan edenler, bu durumlarını belgelendirmek zorundadır. Aksi takdirde aidatlarını tam olarak öderler.

2.       26.07.2008 tarihinden önceki aidat tahakkukları için kanunun değişmeden önceki hükümleri uygulanacaktır.

3.       İşletmelerde bağımlı olarak mesleki faaliyetlerini devam ettiren Meslek Mensupları ve Ruhsat almaya hak kazanıp üyelik kaydını yeni yaptıracak bağımlı çalışan Meslek Mensupları, Odaya giriş ve yıllık üye aidatlarının tamamını ödemek zorundadır.

4.       TÜRMOB’un 2010/1 nolu genelgesi gereğince aidatlarını % 50 indirimli olarak ödeyenlerin, bu süreleri YMM sınavı için SMMM sürecinden sayılmayacaktır. 

 

Yukarıda açıklanan hükümlere göre;

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmaktayım.    %50

(Kuruma ait kimlik fotokopisi veya çalışma belgesi eklenecek)

 


Hiçbir mesleki faaliyette bulunmuyorum.                  %50

(SSK ve Bağ-Kur’ dan alınacak belge eklenecek)

 

Yukarıdaki bilgilerimin doğru olduğunu, işbu taahhütnameyi tamamen okuduğumu, durumumdaki değişiklikleri yasal süreleri içinde Odaya bildireceğimi taahhüt eder, yıllık aidat tahakkukumun buna göre düzenlenmesini talep ederim.

Not: Maktu aidat her yılın Ocak ayı içinde ödenir.

Ek-1 Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
Ek-2 Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.