HABER DETAYI
Tarih: 15.12.2020 - 11:45
e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu-15.12.2020

e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu

3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca; “e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bilgi işlem sistemlerine yükleme zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu esaslara ilişkin kılavuza Ek_1' den veya aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17971
Ek-1 Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.