BAŞKANIN MESAJI
Ahmet DEMİR

Değerli Meslektaşım,

22. Olağan seçimli genel kurulumuzu mesleğimize yakışır demokratik bir olgunluk ve umutlarımızı perçinleyen bir coşku ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Mesleğimizin onuruna yakışır, güzel bir seçim süreci yaşadık. Çıkan sonuçlara göre mutlaka kazanan Mesleğimiz ve Odamız olmuştur. Bize destek veren ve şenlik havasında bir seçim geçirmemize katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. Bu sevindirici tablonun mimarı hiç kuşku yok ki sizlersiniz. Yönetim kurulu olarak omuzlarımıza yüklediğiniz önemli sorumluluğun bilincindeyiz.

Seçilen kurul arkadaşlarımla birlikte Odamıza, mesleğimize inşallah eksiksiz şekilde hizmet etmenin onurunu ve şerefini yaşayacağız.

Odamıza ve mesleğimize yaptığınız güçlü katkı nedeniyle şahsınıza sonsuz teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte, yapıcı eleştiri, fikir ve projelerinizle bizlere katılım sağlayacağınız başarılı bir çalışma dönemi geçirebilmeyi umut ediyoruz.

Meslek yasamızın yayınlanmasından bugüne tam 26 yıl geçti. “Katip” olarak anılan bir mesleği hep birlikte bugünlere getirdik. Eğitimleriyle, yayınlarıyla, forum ve sempozyumlarıyla mesleğin gelişiminde hep birlikte ciddi katkılarda bulunduk.

Zor bir coğrafyada ekonomik, siyasal ve sosyal sorunlarıyla uğraşan sıkıntılı olan ülkemizde işimiz kolay değil. Kendi içinde sorun üreten, mevzuatı sürekli değişen bir mesleği icra ediyoruz.

Gelişmiş ülkelerde sorunların temel anahtarı mesleki saygınlıktır. Saygınlığın olduğu yerde ücret, tahsilat ve angaryalar gibi sorunlar ortadan kalkmaktadır. Önce meslek mensupları arasında saygınlık olmalıdır. Meslektaşlar birbirlerini rakip olarak değil, dost olarak görmeli, birbirlerini asla kötülememeli ve birbirlerine bilgiyi paylaşan dostlar ve yol arkadaşları olarak bakmalıdırlar.

Bu tür uygulamalarla defter tutma işlemlerinin biteceğini, zamanla mesleğimizin denetim sürecine gireceğini, hadlerin düşürülmesiyle yabancı denetim firmalarının bu işleri de yapmaya başlayacakları gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Bu gerçekler bizleri mesleki planlamamızı yeniden gözden geçirmeye zorlamaktadır.

Bu anlamda mesleği icra eden bizlerin sürece ayak uydurmamız ve ayakta kalabilmemiz için ortaklık kültürünü geliştirmemiz, ofislerimizde kurumsallaşma ve uzmanlaşmaya önem vermemiz kaçınılmaz hal almaktadır.

Aday meslek mensuplarımızın stajları süresince karşılaştıkları özellikle ekonomik sorunların giderilmesi amacıyla SGK yükünün meslek mensuplarımızın üzerinden alınması için kamuoyunun oluşturulması, projelerinin hayata geçirilmesi için gereken çalışmalar yapılacaktır.

Yaşadığımız mesleki sorunların ülke sorunlarından bağımsız olmadığı günümüzde doğal olarak mesleki sorunlarımız da ülke sorularıyla aynı oranda artmaktadır.

Bizler demokrasi mücadelesi ile birlikte meslek mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Yılmadan, yorulmadan, çoğalarak birlikte yürüyeceğimiz yolda başarılı olacağımıza olan sonsuz inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum.


Ahmet DEMİR

Başkan